Image

INTERNATIONAAL BELASTINGADVIES

ARTORIUS is gespecialiseerd in internationaal belastingrecht.

Wij geven met name advies aan mensen die in andere landen wonen dan waarin ze werken. De regels van het internationaal belastingrecht zijn dan van toepassing. ARTORIUS helpt veel buitenlanders die in Nederland werken (de zogenaamde buitenlands belastingplichtigen, 30%-regeling etc.) met het indienen van hun belastingaangiften. Een perfecte beheersing van de Duitse en Engelse taal spreekt bij deze werkzaamheden in het voordeel van ARTORIUS, evenals het feit dat wij zijn aangesloten bij de Confédération Fiscale Européenne (www.CFE-eutax.org), de internationale beroepsorganisatie van belastingadviseurs (zie ook beroepsorganisaties).

ARTORIUS
NEDERLAND

BEZOEKADRES

Korte Nieuwstraat 2          
6911 BH Pannerden

Bezoek alleen volgens afspraak
Vrijdagmiddag gesloten.

T 0316 37 22 24

ARTORIUS
DUITSLAND

BEZOEKADRES

Florastraβe 12
D-46459 Rees

Bezoek alleen volgens afspraak
Vrijdagmiddag gesloten.

T +31 (0)316 37 22 24

CORRESPONDENTIE
ADRES

CORRESPONDENTIEADRES

Postfach 10 04 53
D-46424 Emmerich am Rhein

Volg ons op: