DO YOU HAVE AN INTERNATIONAL TAX QUESTION? CLICK HERE

United States of AmericaUnited KingdomAustriaGermanyNetherlands

ArtoriusIntTax

PRIVACY POLICY

ARTORIUS INTERNATIONAL, gevestigd aan Korte Nieuwstraat 2
6911 BH Pannerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.artorius.nl Korte Nieuwstraat 2
6911 BH Pannerden +31 (0)316 37 22 24

A. Gieling is de Functionaris Gegevensbescherming van ARTORIUS INTERNATIONAL Hij/zij is te bereiken via info@artorius.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ARTORIUS INTERNATIONAL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ARTORIUS INTERNATIONAL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ARTORIUS INTERNATIONAL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- ARTORIUS INTERNATIONAL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ARTORIUS INTERNATIONAL neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARTORIUS INTERNATIONAL) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ARTORIUS INTERNATIONAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ARTORIUS INTERNATIONAL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ARTORIUS INTERNATIONAL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ARTORIUS INTERNATIONAL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artorius.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ARTORIUS INTERNATIONAL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ARTORIUS INTERNATIONAL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artorius.nl. ARTORIUS INTERNATIONAL heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Artorius Netherlands

VISITORS

Korte Nieuwstraat 2          
6911 BH Pannerden

Only by Appointment
Closed on Friday afternoon. 

T +31 (0)316 37 22 24

Artorius Germany

VISITORS

Florastraβe 12
D-46459 Rees

Only by Appointment
Closed on Friday afternoon. 

T +31 (0)316 37 22 24

Correspondence

CORRESPONDENCE

Postfach 10 04 53
D-46424 Emmerich am Rhein
Germany

logoARTORIUSCopyright © 2014, Artorius. All rights reserved.
Created & Designed by WEBDIEZAIN
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

Search

ArtoriusZilverSoloUnited States of AmericaUnited KingdomAustriaGermanyNetherlands